Thiết bị - Dụng cụ

Những dụng cụ cần thiết để pha cà phê đặc sản mỗi ngày

Phễu & Giấy lọc

Túi đựng giấy lọc

600,000 

Xóa

Phễu Fedora

400,000 450,000 

Xóa

Ấm rót