Ghé

Đình So

Đình So

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 20 km, làng So hay làng Sơn Lộ, xã Cộng Hòa, Quốc Oai nổi tiếng bởi hai “đặc sản”:...

  • Đình So (1)
  • Hà Nội (8)