Bàn sách

Chiếc bàn cho chúng tôi cơ hội học hỏi và thực hành trên gỗ tự nhiên, suy nghĩ về cách trưng ra vẻ đẹp vốn có của vật liệu với chi phí gia công không quá cao.