Bàn Trà

Chúng tôi muốn cho cục gỗ cũ này một đời sống mới, gần gũi hơn với con người.

Vật liệu: Gỗ cũ, đồng
Kích thước: 100x30x60cm