Bộ bài a21studio

Bộ Bài “a21studio” là sản phẩm kỉ niệm 10 năm thành lập văn phòng a21studio. 52 lá bài tương ứng 52 công trình nổi bật được kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp cùng các cộng sự thực hiện từ 2009-2019 tại Việt Nam.