Made

“Made” là một đề xuất về chỗ ngủ cho người vô gia cư, người dân không may bị mất nhà ở do thiên tai hoặc công nhân tại các công trường xây dựng.

Kích thước: 180x90x90cm
Chất liệu: Vải dù, xốp cách nhiệt, ống nhựa