Cuộc trò chuyện với NAG Triệu Chiến về công việc chụp ảnh tư liệu kiến trúc tại Việt Nam. Được...